Наблюдение на обекти


Детективски услуги за наблюдение на обекти и хора

    Детективските ни услуги по наблюдение на обекти са:
  • физически лица – установяване на дневния режим, установяване на проведени срещи на определени места, фирми и адреси, нерегламентирани връзки, семейни конфликти и имотно състояние;
  • Фирми – детективско разследване по поставената от вас задача с документиране на съответната дейност;
  • на базата на извършеното детективско разследване е възможно явяване пред съдебните органи за даване на свидетелски показания.

Контакти:
тел: +359 899 144 646
Йоан Владимиров - Частен детектив и полиграфски изследовател
България, гр. София, ул. Димитър Греков №1