Проучване на лица и фирми


Детективски услуги за проучване на лица и фирми

  • пълни данни за лицата-три имена, ЕГН, адреси, семейно положение, телефони, месторабота;
  • регистрация на фирми,номер на дело, дата на регистрация, управителен съвет, предмет на дейност, местонахождение, телефонни справки;
  • събиране на данни относно положението на лицата в обществото, участия в политическият живот, неправителствени организации, отношения в семеиството и др.;
  • актуално състояние на фирмата, място на което се намира в бранша, партньори, снабдители, конкуренция,финансово състояние, задължения и др.

Контакти:
тел: +359 899 144 646
Йоан Владимиров - Частен детектив и полиграфски изследовател
България, гр. София, ул. Димитър Греков №1