Разкриване на изневярa


Детективски услуги за Разкриване на изневяра

    Детективските ни услуги по Разкриване на изневери са:
  • Наблюдение, разкриване и документиране на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната информация в евентуален бракоразводен процес;
  • Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или изграждане на друга връзка;
  • Документиране с цел представяне пред съда на случаи във връзка със Закона за защита срещу домашното насилие;
  • Съдействие при възникнали проблеми във връзка с наследяване.

Контакти:
тел: +359 899 144 646
Йоан Владимиров - Частен детектив и полиграфски изследовател
България, гр. София, ул. Димитър Греков №1