Фирмена сигурност


Детективски услуги за Фирмена сигурност

  Детективските ни услуги за Вашата Фирмена сигурност са:
 • Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на фирми и физически лица;
 • Обезпечаване сигурността на фирмите относно предотвратяване на изтичане на фирмена информация;
 • Провеждане на мероприятия по набиране на персонал;
 • Работа след назначението;
 • Справки - биографични данни, адреси, месторабота, осигуряване на финансова информация;
 • Проучване на кандидати за работа;
 • Събиране на информация по граждански и наказателни дела;
 • Откриване на произход на стоки;
 • Разследване на злоупотреби и кражби от служители;
 • Проучване на съдружници, пасиви,активи и др.;
 • Проучване на лица и фирми – покупки, продажби и др.;
 • Мероприятия по съдружници, конкуренция и други проблеми пред ръководството на фирмата;
 • Консултации с частен детектив на частни лица и фирми относно сигурността.

Контакти:
тел: +359 899 144 646
Йоан Владимиров - Частен детектив и полиграфски изследовател
България, гр. София, ул. Димитър Греков №1