Детективски новини и полезни статии

Защо да изберем частен детектив?

Ако сте на път да предприемете сериозна стъпка в бизнеса, като например сключване на договор с дадена фирма, която по някаква причина буди известни съмнения у вас, то можете да направите нещо, преди да сте заложили значителни средства. Имате възможност да направите проучване, с помощта на професионален частен детектив ......., който да ви донесе всичката нужда информация, по отношение на физически лица или фирми.

Щателното разследване, наред с предоставянето на пълни данни, във вид на документация, както и фото и видео материали, може да ви донесе и необходимото спокойствие и увереността за следващ ход. Специализираната детективска агенция Рефлекс, работи с опитни професионалисти, бивши служители на МВР, които умеят да набавят подробна информация, при това в пълна дискретност. Можете да разчитате на конфиденциалност и по отношение на данните, получени от вас за самото разследване и относно тези, добити в резултат на проучването.

Същото се отнася и по отношение на опити за измама или посегателство над ваше имуществено право или фирмената стабилност, както и съмнения, свързани с личната сфера. Когато човек се остави на разкъсващи мисли, без доказателства, може да загуби и съня си и настроението си за дълго време. Колкото по-рано се ориентирате към действия - толкова по-скоро можете да разполагате със същински факти, както намерите за добре.

Защо да изберем частен детектив?

Ако ситуацията, вследствие получената информация, сочи за реален проблем, който не търпи отлагане и се стигне до съд, то можете да разчитате на свидетелските показания на вашия частен детектив. До тогава, всички данни остават за ваше лично ползване. Агенцията предлага също издирване на лица и наблюдение на обекти, както и проследяване на автомобили и стоки. Ако става дума за изчезнали от полезрението ви длъжници, които се укриват умишлено, то можете да ангажирате частен детектив за тяхното намиране, но не и за връщането на дължимото.

Ситуациите, изискващи дискретно проучване са много разнообразни, което определя и различен подход към изпълнението. Ето защо, според сложността на разследването, се определя и времето за изпълнение, което често е значително по-бързо, отколкото с органите на реда. За сравнение, когато става дума за изчезнали лица, то посредством каналния ред, стартирането на процедурите търпи известно отлагане.

Ако се обърнете към частен детектив, обаче, няма условно време за изчакване, а се действа мигновено. В такива случаи, както знаете, всяка секунда е ценна и е въпрос на часове лицето да напусне страната, поради което детективите стартират незабавно издирването. Въпреки, че полето за действие на професионалистите, се простира отвъд границите на страната, това не променя необходимостта за бърза реакция. Освен с частен детектив, можете да разрешите даден случай и с помощта на детектор на лъжата. Този метод е подходящ за изявени конфликтни ситуации, в които няма как да установите дали твърденията на дадено лице са верни.

Изследването с полиграф, който отчита всяка психофизиологична промяна, вследствие на зададените въпроси по темата, която ви интересува, се провежда от опитен специалист. Агенцията работи с професионална техника, както и с добре обучени психофизиолози, които знаят как да анализират резултатите с пълна точност. Дали ще изберете детектив или тест с полиграф, зависи от конкретния проблем. Според спецификата на случая и дали проблемът е открит или все още витае в сферата на догадките, зависи и какво е най-добре да изберете. Свържете се с нас сега!


Контакти:
тел: +359 899 144 646
Йоан Владимиров - Частен детектив и полиграфски изследовател
България, гр. София, ул. Димитър Греков №1